Υπηρεσίες

MANUALS/ Οδηγίες Χρήσεως

Σειρά Klimax

Manual_KlimaxE.en.el

-MARTY

Manual_Osann_MartyE.en.el

-FLUX Isofix

Manual_Osann_Flux_IsofixE.en.el

- JUNIOR Isofix

Manual_Osann_Junior_Isofix.el

Από νεογέννητο

-OREO 360 i-Size

Manual_Osann_Oreo360.el

-ONE 360  0/1/2/3

Manual_Osann_One360.el

-NEO 360 0/1/2/3

Manual_Osann_Neo360.el

-FOUR 360 0/1/2/3

Osann_Manual_Four360.el

Από 9 μηνών

-SWIFT 360

Manual_Osann_Swift360.el

-FLUX Isofix

Manual_Osann_Flux_IsofixE.en.el

-PLUTO i-Size

Manual_Osann_Pluto_i-Size.el

Από 3,5 Ετών

-MARTY

Manual_Osann_MartyE.en.el

- JUNIOR Isofix

Manual_Osann_Junior_Isofix.el

- UP 

Manual_Osann_Up.el